Den 7

Dnešní celotáborová hra probíhala za krásného slunečného rána. Celý tábor ještě voněl smaženými řízky, když oddíly trávily odpoledne se svým vedoucím. Během volna po oddílech táborníci podnikali to, co si přáli a doposud na to nebyl čas. Ať už bylo jejich přáním stavět přehradu v potoce, jít do Želetavy nebo si třeba zahrát nějakou hru, jedno přání bylo společné - koupání.

hasiči

Kolem páté hodiny se táborem rozléhal zvuk hasičské sirény. S radostným křikem se všichni, včetně vedoucích, rozeběhli na louku nad táborem, kde už čekalo požárnické auto želetavských hasičů. Ti pro děti přichystali překvapení v podobě pěnové nadílky. Po důkladném vyválení v pěně se vedoucí Lukáš, jako každý rok, chopil vodního děla. Pěnu bylo potřeba řádně smýt, a tak nikoho nešetřil. Dokonce i přihlížející vedoucí, kteří neustoupili dostatečně daleko, schytali řádnou vodní spršku.

Při nástupu jsme se dozvěděli i výsledky včerejších soutěží Abeceda a Básničky.

AbecedaBásničky
 1. Houmless komando
 2. Žaludi
 3. Mlsné jazýčky
 4. Polojasno + LTD
 1. Smíšáci
 2. Pivní pěny
 3. Pylné včelky
 4. Bylo nás 11
 5. Masožrouti

Z jednotlivců vynikli v Básničkách:

 1. Marek Vocilka
 2. Eda Gross
 3. Katka Skopalová

V průběhu večeře nás překvapil silný déšť, který ovšem trval jen hodinu. Protože nebezpečí dalšího deště přetrvávalo, rozhodli jsme se změnit večerní program pro mladší. Místo hry Latrína jsme se s mladšími oddíly přesunuli do diskosálu, kde oddíly soutěžily v nejrůznějších kvízech a drobných hrách. Starší oddíly se podle plánu vydaly do nedalekého lesa na hru "Černí X Bílí.

Černí X Bílí

Ze všech starších oddílů se zvolili dva chlapci, kteří postupně draftovali svůj tým. Vznikly tak dvě skupiny. Pro rozlišení týmů si první skupina na sebe musela vzít něco světlého a druhá něco tmavého. V lese jsme vytyčili dva větší kruhy. Každý kruh je domečkem jednoho z týmů. Týmy zvolily 7 hráčů, kteří měli tento domeček bránit před útočníky (obránci měli na hlavě čepice).Každá skupina měla připravenou velkou zásobu životů v podobě bílých nebo barevných papírků. Útočníci u sebe mají po jednom životě své barvy. Pokud je při útoku chycen obráncem, musí svůj život odevzdat. V případě, že se útočníkovi podaří proniknout do protivníkova domečku, získá za svůj život dva protivníkovy životy, které přinese zpět domů. Zde opět získá jeden papírek své barvy a může pokračovat v útočení.

, Poslední aktualizace:     Optimalizoiváno pro Google Chrome     Návštěvníků:    info