dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Témata celotáborových her v minulých letech:

Základní schéma všech celotáborových her je každoročně neměnné. Liší se pouze tématem. Děti jsou zařazeny do oddílů dle pohlaví a věku. Každý oddíl má svého stálého vedoucího. Určitou část dne (zpravidla dopoledne) tráví s jiným vedoucím a plní úkol v rámci celotáborovky, za který získají body. Takto se během tábora prostřídají u všech vedoucích. Celotáborovka vrcholí závěrečnou hrou, ve které oddíly uplatní všechny své získané body. Vítězný oddíl se zároveň stává vítězem celotáborové hry.

Během posledních let jsme během tábora vedli záznamy o dění a průběhu celotáborové hry pod názvem "Táborový deník".

Zde jsou uvedena některá úspěšná témata předešlých let:

KLETBA ZLÉHO ČARODĚJE - 2015 (deník)

Tento rok jsme bojovali s hrozným čarodějem. Bojem s ním jsme pomáhali osvobodit milostný pár, který byl zaklet do postav potulného mnicha a chudé služebné. Jako obvykle se jednalo o naše "hlavní vedení" Evičku a Jožina. Děti opečovávaly (na začátku pro všechny stený) počet dušiček, o které během táborových her přicházely. Záleželo na jejich úspěšnosti v plnění úkolů u jednotlivých vedoucích.

INDIANA JONES + DOBRODRUZI CELÉHO SVĚTA - 2014 (deník)

Letos nás poctil návštěvou slavný dobrodruh Indiana Jones, jako odpověď na zoufalé volání o pomoc Evy Alžběty Pomořanské, pra pra pra ... pra potomka slavné panovnice Alžběty Pomořanské. Vzhledem ke svému pokročilému věku se nemohl sám pustit do hledání vzácné korunky, dávající nadpřirozenou sílu, a tak povolal své přátele, jež spoznal při svých cestách po světě.

Během 14 dnů nás Indiho přátelé učili mnoha zajímavým dovednostem a znalostem, které jsme pak využili při závěrečném putování při hledání koruny.

VESMÍR - 2013 (deník)

Hned první den jsme odstartovali Vesmírné hry, na které se sjeli zástupci 12-ti souhvězdí (Váhy, Beran, Býk, atd.) sjednocených do aliancí - Oheň, Země, Voda a Vzduch. Hry byly přerušeny okamžitě poté, co jsme se v noci dozvěděli o přicházejícím nebezpečí v podobě Černé díry. Všechna souhvězdí spojila své síly při hledání návodu na sestrojení účinné zbraně a po dvoutýdenní usilovné snaze zachránila celý Vesmír. Zničení Černé díry bylo možné spatřit z dalekého okolí, netrénované oko si ale tuto slavnostní událost mohlo pomýlit s obyčejným ohňostrojem.

DOBRODRUŽSTVÍ MĚSTEČKA "VESELÁ DÍRA" - 2012 (deník)

Letos se mělo slavit významné jubileum založení městečka Veselá Díra, na které se těšilo snad celé obyvatelstvo obce. Bohužel se těsně před zahájením stala velice nešťastná událost, byl zavražděn náš milovaný četník. Oslava se tedy odložila a započalo vyšetřování a pátrání, kdo mohl tento ohavný čin učinit. Na pomoc byl povolán i tým patologů, novinářka a myslivec, kteří objevili řadů důležitých důkazů k vyšetřování. Prohrabat se výpověďmi podezřelých, uspořádat si jejich alibi a dát dohromady důkazy nebylo jednoduché, ale díky šikovným počestným občanům byl vrah úspěšně dopaden a odsouzen.

FILMOVÝ FESTIVAL V JINDŘICHOVICÍCH - 2011 (deník)

V Jindřichovicích se tento rok pořádal Filmový festival, kterého se zúčastnila řada úspěšných filmových postav. Každá postava prověřila, samozřejmě v duchu své filmové role, mladší účastníky festivalu, zda zvládnou nástrahy a zkoušky, které jsou spojeny právě s dotyčnou filmovou rolí. Absolutně nejlepší oddíl, jenž získal nejlepší hodnocení od filmových postaviček, mohl za odměnu natočit film právě o našem táboře.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - 2010

Mocní Vladykové ze Starých pověstí českých, za pomoci svých poddaných, stavěli města či opevnění. Postavit však město není jednoduché, jelikož na zahájení stavby bylo zapotřebí získat následujících 5 surovin: kamení, dřevo, písek, vejce a železo. Tyto suroviny získávali poddaní, kterým jednotliví Vladykové vládli. Jednoho dne se však vládnoucí rada Vladyků nepohodla a začala krutá válka. Vyhrát však mohl pouze jeden a to ten, který měl nejenom dobré město, ale i dobrou taktiku v začátku cele bitvy a také, buďme upřímní, i trochu toho štěstí.

CESTOVÁNÍ ČASEM - 2007

„Na tomto táboře jsme se hned druhý den probudili v pravěku, kam nás zanesl stroj času. A celý den se pak odehrával v duchu tohoto období. Všichni jsme si vyrobili pravěké oblečení a připravovali se na večerní oheň, kde jsme předváděli náčelníkovi, jak se nám podařily splnit jeho nelehké úkoly. A to jsme ještě netušili, že se následující den probudíme v době křižáckých válek. A v tomto duchu probíhal celý tábor, až jsme se dostali do současnosti a mohli tak odjet domů :-)“

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

Cílem hry bylo dosáhnout vrcholu Olympu. Každý z vedoucích byl jiným bohem a zasvěcoval děti do svého oboru. Tento rok byla opravdu krásným zážitkem táborová olympiáda.

CESTA KOLEM SVĚTA

Každý oddíl představoval jiný stát a navíc byly oddíly sdruženy do kontinentů. Během tábora oddíly navštívily jednotlivé státy, o kterých se mnohé dozvěděly. Taky jsme si spoustu věcí vyzkoušeli, např. africké tance, jíst rýži hůlkami, atd.

HARRY POTTER

Ani my jsme se nevyhnuli tomuto fenoménu a na dva týdny jsme se octli v bradavické škole čar a kouzel. Oddíly se učily pod vedením profesorů kouzelné formule a zaklínadla, pomocí kterých v závěrečné hře přemohly "vy víte koho". Ale pozor, tentokrát zvítězil Mrzimor! A dokonce jsme si zahráli i famfrpál.

NEMOCNICE

Poněkud nezvyklé, leč zábavné téma. Hledali jsme lék na záhadnou chorobu, která "postihla" tábor. Vedoucí tentokrát byli primáři jednotlivých oddělení v nemocnici a až oddíly získaly znalosti ze všech medicínských oborů, mohly vytvořit ten správný lék. Zvítězit však mohl pouze jediný oddíl.

SPOLEČENSKÉ HRY - 2004

Každý z vedoucích byl patronem jedné spol. hry (šachy, karty, domino, apod.) a dával dětem úkoly na motivy své hry. Oddíly byly rozlišeny barvou a získané body využily každý večer při házení kostkou u velkého "Člověče, nezlob se". Oddíl, který se jako první dostal do domečku, zvítězil.

KOCOURKOV - 2006

Páni kocourkovští radní (vedoucí), každý zástupce nějaké profese, chtěli své znalosti přenést i na děti. Byli to ale pěkní popletové, a proto bylo mnohdy leccos naruby. Místo bodů oddíly dostávaly peníze (kočičáky), za které mohly nakupovat pozemky a stavby a vytvořit si svůj ideální Kocourkov.

ROK

Na tomto táboře jsme během 14 dnů prožili celý rok. Každý oddíl reprezentoval jeden měsíc a oddíly se ještě navíc sdružily do ročních období. Společně jsme zažili Vánoce, Velikonoce nebo třeba masopust. Taky jsme se však věnovali i jiným tradicím a obřadům jako je např. svatba či "dušičky".

Přístupů na web:   info