Úvodní informace

Ačkoliv byly tyto stránky navrhnuty s cílem snadné orientace, pokusím se nyní vysvětlit princip fungování stránek.

První strana

Nejdůležitější informace naleznete na první straně ve žlutém štítku. Mohou to být např. informace o přidání zápisu, nebo že dalšího dne odjíždíme na plovárnu.

Pokud stále nevíte, ve kterém oddíle je Vaše dítě, hned první odkaz na první straně vede na rozdělení do oddílů.

Zápisy z jednotlivých dnů

Za každý den, který jsme na táboře prožili, bude na první stranu přidán odkaz na zápis z tohoto dne. V pravé části zápisu se nachází červená záložka, která nahrazuje navidaci. Jako první údaj je datum a pořadové číslo dne, ze kterého zápis pochází. V dolní části záložky je možné přejít na den následující či den předchozí (šipky).

Pokud se zápis z příslušného dne nevejde na jednu dvoustranu, objeví se v pravém dolním rohu stránky šipka, která vám umožní "otočit stranu" zápisu a pokračovat v pročítání tohoto dne. Pro skok na další den pak slouží šipky v oblasti záložky. (Tyto šipky jsou na ukázku již na této straně, nejsou však aktivní.)

, Poslední aktualizace:     Optimalizoiváno pro Google Chrome     Návštěvníků:    info