Vzhledem k naplnění kapacity tábora je možné se přihlásit pouze jako náhradník. Děkujeme.

Přihlášku vyplňte přímo v počítači. Po vyplnění stiskněte tlačítko "Zobrazit vyplněnou přihlášku". Přihláška se Vám zobrazí pro Vaši kontrolu. Stisknutím tlačítka "Závazně odeslat přihlášku" ji následně zašlete provozovateli tábora. Děti, které s námi byly na táboře v loňském roce, mají za podmínky přihlášení do 31. 1. 2024 garantované místo na našem táboře. Zbylá místa obsadíme přednostně sourozenci přijatých dětí a dále dětmi novými. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni e-mailem do 14. 2. 2024. Děkujeme za pochopení.

Pro přijetí Vašeho dítěte na tábor je dále potřeba:

  1. Provést platbu za Vaše dítě nejpozději do konce měsíce dubna.
  2. Zajistit posudek dětského lékaře, který musí schválit zdravotní způsobilost Vašeho dítěte pro účast na táboře a předat nám jej u autobusu nebo přímo na táboře. Platnost posudku je 2 roky od data vydání, pokud se zdravotní stav dítěte nezměnil. Lze tedy použít platný posudek vydaný v minulém roce. Posudky budou po skončení tábora vráceny. V posudku musí být výslovně uvedeno nebo zaškrtnuto, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, jinak se tábora nemůže zúčastnit. Stáhnout posudek o zdravotní způsobilosti

Prosím, vezměte na vědomí, že není dětem dovoleno brát si na tábor mobilní telefony.

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR

Provozovatel:
Spolek Krátký potlesk
Josef Šprencl
Bantice 11, 67161 Prosiměřice
IČO: 26565773
E-mail: kratky.potlesk@gmail.com
Termín tábora:
13. 7. - 27. 7. 2024
Cena poukazu:
6.200 Kč
Slevy:
Pokud je přihlašováno 2 a více sourozenců, sleva na jedno dítě činí 200 Kč.
Cena po slevě:
6.000 Kč
Číslo účtu:
2401083977/2010
Variabilní symbol:
rodné číslo dítěte

Osobní údaje dítěte

Osobní údaje dítěte
Jméno dítěte:
Příjmení dítěte:
Rodné číslo dítěte:
Zdravotní pojišťovna:
Trvalé bydliště (vč. PSČ):

Kontaktní údaje zákonných zástupců

(pro potvrzení přijetí přihlášky a možnost kontaktování v průběhu tábora)
Kontaktní údaje zákonných zástupců
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:
Telefon: Telefon:
E-mail: E-mail:
Vztah k dítěti: Vztah k dítěti:
Uveďte prosím e-mailovou adresu,
na kterou Vám můžeme zasílat informace týkající se našeho tábora:

Dodatečné informace

Dodatečné informace
Dítě je:        
Dítě jede na náš tábor:        
Alergie a omezení ve stravě:
Způsob dopravy dítěte na tábor:
Chci vystavit fakturu:        
Další sdělení:
(např. jména kamarádů a jiné doplňující informace)

Zobrazit storno podmínky


Zobrazit informace o zpracovávání osobních údajů účastníků tábora

Dne: 16.4.2024

Created by Radek Hiess