Přihlášku vyplňte přímo v počítači. Po vyplnění stiskněte tlačítko "Zobrazit vyplněnou přihlášku". Přihláška se Vám zobrazí pro Vaši kontrolu. Stisknutím tlačítka "Závazně odeslat přihlášku" ji následně zašlete provozovateli tábora. Přednostně přijímáme děti jezdící na náš tábor opakovaně a také jejich sourozence, pokud se přihlásí do konce ledna. Neobsazená místa doplníme novými účastníky. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni v průběhu února. Děkujeme za pochopení.

Pro přijetí Vašeho dítěte na tábor je dále potřeba:

  1. Provést platbu za Vaše dítě nejpozději do konce měsíce dubna!
  2. Zajistit posudek dětského lékaře, který musí schválit zdravotní způsobilost Vašeho dítěte pro účast na táboře a předat nám jej u autobusu nebo přímo na táboře. Platnost posudku je 2 roky od data vydání, pokud se zdravotní stav dítěte nezměnil. Lze tedy použít platný posudek vydaný v minulém roce. Posudky budou po skončení tábora vráceny. V posudku musí být výslovně uvedeno nebo zaškrtnuto, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, jinak se tábora nemůže zúčastnit. Stáhnout posudek o zdravotní způsobilosti
  3. Vyplnit a podepsat nástupní list a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte a předat nám jej u autobusu nebo přímo na táboře. Stáhnout nástupní list

Prosím, vezměte na vědomí, že není dětem dovoleno brát si na tábor mobilní telefony.

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR

Provozovatel:
Spolek Krátký potlesk
Josef Šprencl
Bantice 11, 67161 Prosiměřice
IČO: 26565773
E-mail: kratky.potlesk@gmail.com
Termín tábora:
4. 7. - 18. 7. 2020
Cena poukazu:
4.250 Kč
4.550 Kč (pro děti, které chtějí využít naši dopravu z Prahy)
Slevy:
Pokud jsou přihlašováni 2 a více sourozenců, sleva na jeden poukaz činí 300 Kč.
Cena po slevě:
3.950 Kč
4.250 Kč (pro sourozence využívající naši dopravu z Prahy)
Číslo účtu:
2401083977/2010
Variabilní symbol:
rodné číslo dítěte

Vyplní zákonný zástupce

Dítě
Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo dítěte:
Zdravotní pojišťovna:
Trvalé bydliště (vč. PSČ):

Kontaktní údaje zákonných zástupců

(pro potvrzení přijetí přihlášky a možnost kontaktování v průběhu tábora)
Kontaktní údaje zákonných zástupců
Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:
Telefon: Telefon:
E-mail: E-mail:
Vztah k dítěti: Vztah k dítěti:
Uveďte prosím e-mailovou adresu,
na kterou Vám můžeme zasílat informace týkající se našeho tábora:
Ostatní
Dítě je:        
Dítě jede na náš tábor:        
Chci vystavit fakturu:        
Způsob dopravy dítěte na tábor:
Další sdělení:
(např. jména kamarádů a jiné doplňující informace)

Zobrazit storno podmínky


Zobrazit informace o zpracovávání osobních údajů účastníků tábora

Dne: 20.10.2020

Created by Radek Hiess